Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Miért illik utálni Amerikát?

Miért illik utálni Amerikát?


Minden dolog a saját történetével azonos. Ez nem filozófia, csak irodalom. Eszerint mindennek története van, annak is, miért illik utálni Amerikát.
Gondoljunk bele: ha valaki kölcsönre van utalva, és a hitelezője később visszakéri a kölcsönt, hát nem megutálja azonnal azt a gazembert? Még ha kamatot nem is kér… de egyáltalán. Már az a tény is, hogy rá voltunk szorulva. (Mi, őrá!) Már ezt nem lehet neki megbocsátani! Hát még ha segített is, és most nem csak pénzzel, de még hálával is tartozunk!
Az ilyennek legszívesebben kitekernénk a nyakát.
Igen ám, de hogy ha sokkal nagyobb és erősebb, mint mi, tehát nem is álmodhatunk róla, hogy kitekerhetjük a nyakát? Na, akkor hogy meg lehet utálni az ilyen „jótevőt”, hogy fulladt volna bele a saját zsírjába, nem igaz?
A történelem tanulsága szerint Amerika már az első világháborúban is segített győzni a szövetségeseknek. Amerika segítsége nélkül a franciák és az angolok sohasem diktálhatták volna Németországnak az un. versaillesi békét, amivel Németországot megcsonkították, megalázták, gazdaságilag és katonailag kiszolgáltatottá tették, elvették az életterét. Ha innen nézzük, magáért a nácizmusért, a Harmadik Birodalomért is Amerika a felelős.
Hogyne utálná a Chirac Amerikát, amikor a franciák Hitler ellen nem is akartak harcolni. Különösen a kommunisták nem, azt mondták, hogy amíg Hitlernek a Szovjetunió a szövetségese, addig ez a háború a burzsoázia magánügye. Aztán, amikor a Führer megtámadta a Szovjetuniót nagy nehezen beszálltak. Franciaország annyi kollaboránssal büszkélkedhetett, hogy azt csak a magyarok múlták fölül. Ha az Amerikaiak nem segítenek térdre kényszeríteni Hitlert, ma nincs se Franciaország, se francia nép, se francia kultúra (A „gloir”-t már nem is említem…) Ezt nehéz megbocsátani…
Az észak atlanti szövetség (becenéven: NATO) az amerikai haderő nélkül nem létezne. Amerika negyven éve könyörög Európának szíveskedjenek pár fillért áldozni saját védelmükre, Európa nem szíveskedik. Az egész európai térség minden állama együttvéve a 65%-át költi hadiköltségvetésre annak, amit Amerika egyedül. Az Amerika után következő ötven legfejlettebb ország a 20%-át költi hadikutatásra annak az összegnek, amit Amerika egyedül. Ilyen áldozatok árán lett Amerika a világ katonai nagyhatalma, minden okunk megvan a gyűlöletre. De ez hogyan történhetett? Alkalmasint úgy, hogy az amerikaiak rájöttek, hogy őket nem védi meg senkivel szemben senki: egyedül kell magukat megvédeniük. Ja, mellesleg Európát is őt védték meg a szovjet-bolsevista békeharctól. Amerika nélkül az Európai Unió helyett ma Európai Szovjet Szocialista Köztársaságok lennének, és oda nem kellene belépnünk, mert benne volnánk.
Amerika fegyverkezési versenye nélkül soha nem alakult volna ki (atom)erő egyensúly. A Szovjetuniót az amerikai csillagháborús program ütötte ki a versenyből és kényszerítette térdre (s ha blöff volt, a történet annál szebb).
ENSZ nevű sóhivatal sehol a világon semmilyen vérontás, genocídium ellen nem bírt föllépni Amerika nélkül. Az ENSZ féle sóhivatalt Amerika pénzeli, vagyis minden okuk megvan rá, hogy gyűlöljék Amerikát. Amerika a legerősebb az egypólusú világban, hát mindenki gyűlöli, mint Hegemónt. (Kína kivételével. Mert Kína tudja, hogy közeledik az újabb kétpólusú világ, ahol ő lesz a másik pólus.)
A Párizs-Berlin tengely szeretné megtartani az Unión belül az eddigi hegemóniáját, de nem fog menni, mindegy. Hátha mégis… Mindenesetre addig is békaharcosokkal, idióta széplelkek tüntetésével gyöngítik Amerikát és éltetik Szaddam Huszein véres szörnyállamát, hogy ellentmondjanak a többségnek, de főleg Angliának.
Sok beszédnek sok az alja. Összefoglalva: miért illik utálni Amerikát? Mert Amerika nagy, és mi kicsik vagyunk.

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Válogatás
KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés