Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
13. évfolyam 9-10. szám

Tartalom Pdf-letöltés

214. oldal
A történet egyfajta időkapszula
Minden olvasó felépítheti a saját olvasatát
Beszélgetés Kőrösi Zoltánnal
„…a mi országunkban évtizedek teltek el úgy, hogy nem tanultuk meg, hogyan kell meghallgatni másokat, és nem tanulhattuk meg azt sem, hogyan meséljünk a saját életünkről. Csak annak vannak emlékei, aki el is tudja mesélni őket – mi azonban a hallgatásról többet tudunk, mint a mesélésről.” – Kőrösi Zoltán
(Szénási Zsófia)
Kőrösi Zoltán: Szerelmes évek - Gyávaság

217. oldal
Panoráma
Guy de Pourtalès: Három zarándok Chartres-ba tart
Ihsan Oktay Anar: Efrasiyab történetei
Gerő András: Se nő, se zsidó
Piotr Kłodkowski: A Kelet csodálatos zamata

219. oldal
Könyvbölcső
Tarján Tamás
Kerekszületésnaposok
Javában készülünk a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál immár hagyományosnak számító eseményére: a Születésnapi Irodalmi Szalonra. Mindig a fesztivált záró vasárnap délutánján, 16 órakor kerül sor azok köszöntésére – ők a „kerekszületésnapos” írók, költők, könyvesek –, akik az adott esztendőben öttel osztható (év)számú születésnapjukat ünneplik, az ötvenedik és kilencvenötödik között.
Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése
Kabdebó Tamás: 75
Alexander Brody: Hét évtized ízei

220. oldal
Megjelent könyvek 2009. március 20 - április 16.
A forgalomba került könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó adatbázisa alapján. A teljes lista és a művek további adatai a Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetők meg.

224. oldal
Lapmargó
Murányi Gábor
Radnóti kézjegyei
Rendhagyó Lapmargót kínálok ebben a hónapban. A centenáriumi Radnóti-év, a Könyvhét Radnóti száma (s hadd valljam be: némiképp a krónikus időhiány is) alkalmi stílusváltást eredményezett. Egy néhány hónapja megjelent kötetből emelem át nagy kedvvel végzett irodalmi nyomozásom produktumát, az Alexandra antikvárium kincseiből összeállított míves - szakmai berkekben még az ellendrukkerekből is kényszerű elismerést kicsiholó - album Radnóti Miklós fejezetét.
Új magyar Athenas. Válogatás az Alexandra antikvárium kincseiből. Szerkesztette: Gréczi Emőke és a bevezetőt író Kiss Ferenc

226. oldal
Gyermek, ifjúsági
Az ÜKH-ig előnyben a kicsik
(Cs. A.)
Beständig, Andrea Dr.: Focikönyv
Bálint Ágnes: Tündér a vonaton
Benedek Elek: A nagyotmondó legény
Dröscher, Vitus B.: Vándorutak az állatvilágban
Gyermekek kisenciklopédiája
Kinney, Jeff: Egy ropi NAPLÓja
Kis felfedező zsebkönyvek: A vonat. A kutya
Mikola Péter – Mester Kata: Zorka szemével a világ
Móricz Zsigmond: Állatmesék
Pitzorno, Bianca: Tiniálom
Sissi, Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja
Solymosi Bertold: Az erdő királya és más mesék
Thury Zsuzsa: Apollónia kisasszony vendégei
Türk, Hanne - Pradella, Rosanna: Rajzolj te is!

228. oldal
Csodás helyek, csodás képek
Képzeletbeli zarándoklatra hívja olvasóját a Kossuth Kiadó Misztikus és szent helyek atlasza című nagyformátumú albuma, amely messze nem csak a „klasszikus” zarándokhelyek albuma: természeti és ember alkotta csodák világába vezet be.
(Laik Eszter)
David Dougles: Misztikus és szent helyek atlasza. A világ szakrális emlékei

230. oldal
A legenda nem mesebeszéd
Beszélgetés szentekről, boldogokról Diós Istvánnal
Nagy munkába kezdett öt évvel ezelőtt a Szent István Társaság megbízásából Diós István, aki papi hivatását az Egyetemi templomban gyakorolja. A Papnevelde utcai szeminárium könyvtárában kerestem fel, ahol megmutatta azokat a régi vaskos köteteket, amelyekre a most húsvét után megjelent Szentek élete című kétkötetes művet alapozta.
(Mátraházi Zsuzsa)
Szentek élete (Szerk. Diós István)

231. oldal
Hit, hivatás, hitelesség
Asztali beszélgetések 2. A csendesség felé
(Laik Eszter)

232. oldal
A műgond kiment a divatból
Márton László az írói problémáról
Amit láttál, amit hallottál című novellakötetére néhány hete Palládium-díjat kapott. Ír, tanít az Író Akadémián, műfordít, nem is keveset. A közelmúltig epikai műveit írógéppel írta, a drámákat és a fordításokat előbb kézzel.
„A permanens boldogság ábrázolása akkor tud művészileg sikeres lenni, ha annak veszélyeztetett volta is kifejezésre jut, vagyis az, hogy a következő pillanatban mélységes szakadékba fog zuhanni. Az író akkor van elemében, ha az emberi lényt problémaként ábrázolja. Emiatt van, hogy Dante művében a Pokol ábrázolása érdekesebb mint a Paradicsomé…” – Márton László
(Szénási Zsófia)
Márton László: Amit láttál, amit hallottál

234. oldal
Hinni kell a csodákban
Beszélgetés Szamos Miklóssal
"A cukrászatnak is megvannak a maga hétköznapi csodái és misztériumai, és a maga Lázárjai."
(Illényi Mária)
Szamos Miklós: Apám királysága

235. oldal
Irodalom képekben és táblázatokban
Kappanyos András: A magyar irodalom képes atlasza
(m.zs.)

236. oldal
Antikvárium
Tallózás a Radnóti-irodalomban
(Cs. A.)

238. oldal
“nem tudok én meghalni se, élni se nélküled...”
Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni
„Radnóti Miklós életében, és mért ne hihetnénk az eddigi életrajzoknak, mindösszesen három nőnek volt e tekintetben figyelembe vehető szerepe. S ha szabad így kifejezni magunkat, az abszolút főszerep Gyarmati Fannié.”
(Kicsi Sándor András)

239. oldal
„Az ember haláláig egy művön dolgozik”
Április 21-én nyílik a Petőfi Irodalmi Múzeumban a 100 éve született Radnóti Miklósra emlékező kiállítás. A kiállítás rendezőjével, Varga Katalinnal beszélgettünk.
(J. J.)

240. oldal
Radnóti korai évei
Ha alaposabban szeretnénk megismerni Radnóti Miklós életrajzát, műveinek keletkezési körülményeit, illetve költészetét, érdemes Ferencz Győző monográfiájához fordulnunk. Az igen alapos, a korábbiaknál sokkal mélyre hatolóbb munkát megjelenésekor sokan sok helyen méltatták, ám ha az évforduló kapcsán szeretnénk újra elmélyedni az életműben, a alapszövegeken mellett ezt a kötetet kell a kezünkbe venni.
(Jolsvai Júlia)
Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete
Radnóti Miklós: Ikrek hava, Napló

242. oldal
Radnóti Miklós katolicizmusa
Interjú Pomogáts Béla irodalomtörténésszel
Radnóti Miklós 1943. május 2-án keresztelkedett meg. A szertartást a pesti bazilikában tartották, legszűkebb baráti köre sem tudott róla. A szentséget egykori egyetemi professzora, Sík Sándor szolgáltatta ki neki, és Zolnai Bélát, egykori nyelvész tanárát választotta keresztapjának.
„Piarista diákként magam is ismertem Sík Sándort, és tapasztaltam, hogy az 50-es évek elején a piarista gimnázium nyitott légköre minden értéket, szellemiséget, emberi jelenséget befogadott. Radnóti úgy érezte, hogy otthonra talál abban a világban, amit Sík Sándor reprezentál.” – Pomogáts Béla
(Szepesi Dóra)

244. oldal
Akit olvasni kell az egész világon
Beszélgetés Radnóti amerikai fordítójával, monográfusával, Ozsváth Zsuzsannával
„Tizennégy éves voltam, amikor elolvastam a Tajtékos eget. Ez engem akkor olyan mértékben megrázott, hogy heteken keresztül olvastam magamnak, másoknak, elmondtam százszor mindenkinek, aki a közelembe került. Hozzátartozik a történethez, hogy két könyvet vittem magammal, amikor 1957-ben elmentem Magyarországról. Az egyik Thomas Mann Doktor Faustusa volt, a másik pedig a Radnóti-kötet. Ez a mai napig megvan.”
(Csokonai Attila)

245. oldal
Keresztneveink
Keresztnevek enciklopédiája
(E. B. L.)

Kreativitás, avagy világhír deres fővel
Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás
(E. Bártfai László)

246. oldal
Könyvipar
Visszatekintés a szakadék széléről
(Dr. Bódis Béla)

247. oldal
Reménytelen valóságok
John Twelve Hawks: The Dark River
(Pompor Zoltán)

248. oldal
Kertész Ákos
Nekem szülőhazám

250. oldal
Sikerlista

253. oldal
Bevezetés-Átvezetés-Kivezetés
Beszélgetés Sándor Györggyel
Sándor György előadóművész-író-humoralista a magyar művészeti élet sajátos színfoltjaként tűnt fel az Egyetemi Színpadon, a ’60-as évek derekán abszurd, meglepő asszociációkra építő, első önálló estjével. Közel félévszázados pályafutása alatt több mint tíz önálló esttel, számtalan utcai játékkal és hét könyvvel jelentkezett.
„Szóval igyekeztem kipréselni magamból valami humorosat. A nevetés azonban nem jött át, a batiszt zsebkendőjüket a szájuk elé tették, nehogy én azt higgyem, hogy ők azt hiszik, hogy én azt hiszem.” – Sándor György
(Maczkay Zsaklin)

254. oldal
„Emberben könyv”
Halmozottan előnyös helyzetben
Beszélgetés Vasy Gézával
Egész pályáját egy munkahelyen, az ELTE magyar irodalom tanszékének oktatójaként dolgozta végig az írószövetség jelenlegi elnöke, Vasy Géza. Publikált persze közben, könyvei, írói monográfiái jelentek meg, például Sánta Ferencről, Nagy Lászlóról, Kormos Istvánról, Juhász Ferencről, Kormos Istvánról.
(Mátraházi Zsuzsa)

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés